Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản Dự Án (IT),Triển Khai Phần Mềm.
 • Quản dự án với quy mô 5-10 thành viên.
 • Xây dựng kế hoạch, quản nguồn lực, yêu cầu và rủi ro của dự án nhằm đảm bảo…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản dự án với quy mô 5-10 thành viên.
 • Xây dựng kế hoạch, quản nguồn lực, yêu cầu và rủi ro của dự án nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản dự án với quy mô 5-10 thành viên.
 • Xây dựng kế hoạch, quản nguồn lực, yêu cầu và rủi ro của dự án nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Java,PHP,Python,Quản Dự Án (IT).
 • Quản dự án với quy mô 5-10 thành viên.
 • Xây dựng kế hoạch, quản nguồn lực, yêu cầu và rủi ro của dự án nhằm đảm bảo…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.
 • Công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Dự Án.
 • Thiết kế và kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
 • Company bus, bus route: No.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.
 • Công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Dự Án.
 • Thiết kế và kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
 • Các chế độ theo quy định của công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Kỹ năng quản con người và xây dựng đội nhóm.
 • Định hướng và xây dựng phương án kinh doanh cho các dự án kinh doanh mới.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Có khả năng xây dựng RESTful API và ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng Graph API.
 • Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns và sử dụng trong dự án.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Có khả năng xây dựng RESTful API và ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng Graph API.
 • Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns và sử dụng trong dự án.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Quản Dự Án (IT).
 • Quản dự án theo mô hình Agile (Scrum/Kanban/Custom).
 • Tham gia vào việc xây dựng và phát triển Công ty.
 • Từ 8h45 - 18h (nghỉ trưa 1h15').