Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

[Quận 7] Trưởng Ban Quản Tòa Nhà new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

[Quận 7] Trưởng Ban Quản Chung Cư

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

[Quận 7] Quản tòa nhà tiếng Anh new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

Trưởng Ban Quản Tòa Nhà/Hcm

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

Trưởng Ban Quản Tòa Nhà (Property Manager)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

Quận 7 - HCM - Trưởng Ban Quản Tòa Nhà

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

[Hải Phòng] Quản Cửa Hàng Siêu Thị new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hải Phòng
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Quản doanh số, chi phí, lợi nhuận.
 • Hoạch định nguồn nhân lực.

[HCM] Quản Tòa Nhà Cao Ốc

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

[HCM] Quản Tòa Nhà Tiếng Anh

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Bất Động Sản,Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Quản Dự Án.

[Quận 7] Property Manager new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

Property Manager

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Dự án thuộc công ty của Nhật.
 • Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm trình BGĐ/Chủ…

[Dist 7] Property Supervisor/Manager new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo dự án được quản và tiến hành với phương cách phù hợp và có tổ chức.
 • Tiến hành kiểm tra dự án hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo dự án tuân…

BrSE up to 2000 USD new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản tiến độ dự án.
 • Kỹ Sư Cầu Nối,Quản Dự Án (IT).
 • Đảm bảo tiến độ dự án.
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với công ty mẹ ở Nhật.
 • [Quận 1, HCM] BSE tiếng Nhật N2.

Hải Phòng - Store Manager new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hải Phòng
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

Kỹ Sư Cầu Nối (Bse) new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản tiến độ dự án.
 • Đảm bảo tiến độ dự án.
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với công ty mẹ ở Nhật.
 • Báo cáo định kỳ tiến độ và các vấn đề liên quan của dự án.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.