Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs
Hà Nội
 • Quản Mạng lưới – Dịch vụ nội bộ - Khối Vận hành & Công nghệ Giám đốc Quản Đầu tư xây dựng Mạng lưới.
 • Tiếp nhận các chỉ đạo/ kế hoạch từ HĐQT, BTGĐ, Khối…
Hà Nội
 • Lập báo cáo phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựngquản công trình trong suốt thời gian bảo hành;
Hà Nội
 • Kỹ năng quản dự án, điều phối dự án.
 • Xây dựng, hoạch định kế hoạch và quản ngân sách lương, thưởng, phúc lợi hàng năm:
 • Trình độ Đại học trở lên.
Hà Nội
 • Quản , điều phối và đánh giá các dự án:
 • CVC/CVCC Phát triển tổ chức và Quản dự án - CVC/CVCC Phát triển tổ chức và Quản dự án - Khối Quản trị và Phát…
Hà Nội
 • Chuyên viên chính Quản chiến dịch và kênh bán Chuyên viên chính Quản chiến dịch và kênh bán KHDN.
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ…
Hà Nội
 • 4.Tham gia công tác triển khai hạ tầng mạng và hỗ trợ các dự án công nghệ;
 • Chuyên viên Quản trị mạng Network Administrator Network Engineer Network system Quản…
Hà Nội
 • Phối hợp và làm việc trực tiếp cùng các đơn vị bên trong và bên ngoài SeABank nhằm xây dựng/triển khai và phát triển các dự án nâng cao năng lực đội ngũ dịch vụ…
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản dự án, bán hàng.
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận (hoặc của…
Hà Nội
 • Kỹ năng quản dự án.
 • Hỗ trợ các chương trình marketing sản phẩm thông qua báo chí, xây dựng kế hoạch truyền thông báo chí, biên tập và quản chất lượng…
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.