Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản tài sản nợ - có;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô hình, công cụ đo lường, đánh giá RR TK-TT và các…

Chuyên viên Nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện quản lao động bao gồm:
 • Tham gia các dự án phát triển nguồn lực;
 • Kỹ năng quản và khai thác thông tin;
 • Thực hiện công tác quản nhân sự bao gồm:

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản tài sản nợ - có;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô hình, công cụ đo lường, đánh giá RR TK-TT và các…

CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG – KHỐI QUẢN TRỊ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản trị rủi ro hoạt động - K...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;

Chuyên viên Đầu tư - Ban đầu tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Theo dõi, nghiên cứu về các ngành kinh doanh, phân tích và đánh giá cơ hội đầu tư thuộc nghành kinh doanh được yêu cầu theo dõi;Xây dựng mô hình định giá và lập…

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp - Mảng Rủi ro Thẻ - Phòng Qu...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng …

Chuyên viên/Chuyên viên chính Giải pháp ứng dụng - Khối Công...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc, quản nhân sự và quản chất lượng dịch vụ;
 • Tham gia các dự án công nghệ của Ngân hàng;