Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs

Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Xây Dựng Báo Cáo Mô Hình Rủi...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Phối hợp xây dựng các mô hình quản rủi ro tích hợp bao gồm:
 • Hỗ trợ các công việc soạn thảo các tài liêu của dự án và liên quan tới dự án.

Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng quản dự án, quản thời gian.
 • Làm việc với Phòng Quản Dữ liệu để xây dựng và duy trì kho siêu dữ liệu.
 • Kỹ năng đàm phán tốt.

Chuyên Gia/ CVCC Quản Hoạt Động Đầu Tư Công Ty Thành Viên...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện xây dựng quy chế quy trình và các văn bản nội bộ khác có liên quan.
 • Dự báo phân tích đánh giá ngành, thực hiện các báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt…

CVCC/Chuyên viên Quản trị rủi ro gian lận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • + Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh…

Kỹ Sư Kiến Trúc Dữ Liệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng các chiến lược, kiến trúc, phương pháp, nguyên tắc thiết kế dữ liệu cần thiết...
 • Xác định các yêu cầu về dữ liệu trong các dự án, các công việc liên…

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Rủi Ro Gian Lận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
 • Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục phần mềm Phòng chống gian lận theo phân công…

Kỹ Sư Quản Trị Ứng Dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng môi trường ứng dụng.
 • Tham gia các dự án của ngân hàng.
 • Quản ứng dụng nền cho tất cả các hệ thống CNTT của ngân hàng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Quản Hoạt Động Đầu Tư Công Ty Thành Viên - Kh...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện xây dựng quy chế quy trình và các văn bản nội bộ khác có liên quan.
 • Dự báo phân tích đánh giá ngành, thực hiện các báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt…

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • + Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh…

Phó Giám Đốc Ban Pháp Chế

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản công tác tư vấn, đàm phán hợp đồng liên quan đến các dự án, phương án kinh doanh, giao dịch kinh doanh lớn với Khách hàng và đối tác.

Chuyên Viên Cao Cấp Rủi Ro Gian Lận Mảng Ngân Hàng Số & Thẻ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • + Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh…

Chuyên Gia Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Thành thạo các ngôn ngữ về quản dữ liệu và thống kê như:
 • Thu thập, xử dữ liệu phục vụ hoạt động Xây dựng các mô hình, công cụ đo lường rủi ro tín dụng,…

Kỹ Sư Kiến Trúc Tổng Thể

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Xây dựngquản các chính sách về kiến trúc tổng thể.
 • Có khả năng, kinh nghiệm trình bày, thuyết phục, xây dựng tài liệu (gồm cả tiếng Anh), tổ chức và quản…

Lập Trình Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng.
 • Quản , khai thác, phát triển các hệ thống Ngân hàng điện tử.
 • MẢNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG SỐ:

Kỹ Sư An Toàn Thông Tin

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
7.500.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng & Quản Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản của MB.
 • + Quản truy cập;
 • + Quản rủi ro;

Get new jobs for this search by email