Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Xây Dựng Báo Cáo Mô Hình Rủi...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Phối hợp xây dựng các mô hình quản rủi ro tích hợp bao gồm:
 • Hỗ trợ các công việc soạn thảo các tài liêu của dự án và liên quan tới dự án.

Chuyên Gia/ CVCC Quản Hoạt Động Đầu Tư Công Ty Thành Viên...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện xây dựng quy chế quy trình và các văn bản nội bộ khác có liên quan.
 • Dự báo phân tích đánh giá ngành, thực hiện các báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt…

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Rủi Ro Gian Lận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
 • Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục phần mềm Phòng chống gian lận theo phân công…

Chuyên Viên Quản Hoạt Động Đầu Tư Công Ty Thành Viên - Kh...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện xây dựng quy chế quy trình và các văn bản nội bộ khác có liên quan.
 • Dự báo phân tích đánh giá ngành, thực hiện các báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt…

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • + Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh…

Lập Trình Viên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng.
 • Quản , khai thác, phát triển các hệ thống Ngân hàng điện tử.
 • MẢNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG SỐ:

Chuyên Gia Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Thành thạo các ngôn ngữ về quản dữ liệu và thống kê như:
 • Thu thập, xử dữ liệu phục vụ hoạt động Xây dựng các mô hình, công cụ đo lường rủi ro tín dụng,…

Kỹ Sư Kiến Trúc Tổng Thể

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Xây dựngquản các chính sách về kiến trúc tổng thể.
 • Có khả năng, kinh nghiệm trình bày, thuyết phục, xây dựng tài liệu (gồm cả tiếng Anh), tổ chức và quản…

Chuyên Viên Cao Cấp Rủi Ro Gian Lận Mảng Ngân Hàng Số & Thẻ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • + Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh…

QA Lead/ QA Software (Agile)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ PM trong việc quản chất lượng dự án phần mềm.
 • + Các công cụ quản chất lượng như:
 • Tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo:

Sr/Jr Developer (.NET, Java, SQL)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hà Nội
 • Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng.
 • Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các Chuyên:

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email