Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệm vụ quản chất lượng dự án.
 • Trực tiếp tham gia quản dự án của TNTech.
 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc liên quan đến…
MTalent
Hà Nội
 • Khả năng quản trị dự án;
 • Quản và giám sát việc triển khai các Dự án/ Sáng kiến chiến lược được phân công.
 • Khả năng xây dựng chiến lược;
 • Tiếng Anh cấp độ B2.
MTalent
Hà Nội
 • Có chứng chỉ Quản dự án;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Quản xây dựng, Kinh tế.
MTalent
Hà Nội
 • Quản dự án, thi công, giám sát xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông;
 • Có kiến thức về Quản dự án;
 • Giám sát trực tiếp quá trình thi công xây dựng của…
MTalent
Hà Nội
 • Tham gia hỗ trợ tổ chức, điều phối và quản tiến độ, kết quả triển khai các Dự án/ Sáng kiến chiến lược theo phân công.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
MTalent
Hà Nội
 • Xây dựng các văn bản tài liệu liên quan đến hoạt động quản chất lượng hệ thống, cải tiến quy trình, dự án cải tiến và quản dự án.
 • Khả năng tư duy logic.
MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản hệ thống kỹ thuật:
 • Khả năng quản quá trình triển khai công việc.
 • Đánh giá, phát hiện các rủi ro trong phạm vi công việc mình quản , lên phương án…
MTalent
Hà Nội
 • Hiểu biết về quy trình quản dự án.
 • Xây dựng 1 phần các danh mục dịch vụ giám sát an ninh (SOC) cung cấp cho các đơn vị nội bộ (bao gồm nhưng không hạn chế:
MTalent
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về quy trình quản dự án.
 • Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai khắc phục các lỗ hổng đã xác định.
 • Có khả năng gỡ lỗi, phân tích và xử sự cố.
MTalent
Hà Nội
 • Hoặc giữ vai trò quản nhóm (team leader).
 • Phối hợp, hỗ trợ phòng Công cụ và mô hình rủi ro xây dựng và phát triển các mô hình và công cụ quản rủi ro thị…