Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ xây dựng, đầu tư kinh doanh Bất động…

CHUYÊN VIÊN MARKETING QUẢN DỰ ÁN

M.I.K
Hà Nội
 • Phối hợp với bộ phận Ban kinh doanh trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án nhằm thu thập, tổng hợp các thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh…

CHUYÊN VIÊN QUẢN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia QLTK các Dự án nghỉ dưỡng (Khách sạn/Resort) có quy mô từ 200 phòng trở lên;

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KPI

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Lập kế hoạch xây dựng, giao và đánh giá KPI’s định kỳ.
 • Hỗ trợ Trưởng/Phó ban Kế hoạch xây dựng hệ thống các bảng biểu, quy…

CHUYÊN VIÊN KINH TẾ XÂY DỰNG

M.I.K
Hà Nội
 • Quản công tác Hợp đồng:
 • Lập ngân sách/Tổng mức đầu tư dự án.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng;
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.

CHUYÊN VIÊN QUẢN HỢP ĐỒNG

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Quản Mẫu biểu Hợp đồng và tham gia xây dựng văn bản liên quan đến quản chi phí…

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

M.I.K
Hà Nội
 • Quản hoạt động của website bán hàng các Dự án.
 • Xây dựng ngân sách marketing cho các Dự án, kiểm soát và đánh giá thực hiện ngân sách được phê duyệt.

Phụ trách Marketing dự án

M.I.K
Hà Nội
 • Phối hợp với bộ phận Ban kinh doanh trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án nhằm thu thập, tổng hợp các thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh…

CHUYÊN VIÊN THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

M.I.K
Hà Nội
 • Có hiểu biết về hệ thống quản chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng dự…

CHUYÊN VIÊN QUẢN VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH

M.I.K
Hà Nội
 • Hiểu biết về lĩnh vực quản chất lượng và quản quy trình.
 • Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên…

TRƯỞNG PHÒNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng định hướng sản phẩm/hoàn thiện Dự án làm…

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH M&E

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Trình đề xuất phê duyệt phát sinh hợp lý.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

M.I.K
Hà Nội
 • Tổ chức quản , xây dựng quy trình, quy định liên quan đến việc quản và sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.
 • Quản Lương, Thưởng & Phúc Lợi:

TRỢ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.I.K
Hà Nội
 • Tham gia vào việc rà soát và theo dõi tiến độ riển khai thực hiện phát triển dự án & quản dự án của Công ty;
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TIẾN ĐỘ - Xây dựng

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Quản Mẫu biểu Hợp đồng và tham gia xây dựng văn bản liên quan đến quản chi phí…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.