Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
M.I.K
Hà Nội
 • Phối hợp với bộ phận Ban kinh doanh trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án nhằm thu thập, tổng hợp các thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh…
M.I.K
Hà Nội
 • Hiểu biết về lĩnh vực quản chất lượng và quản quy trình.
 • Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên…
M.I.K
Hà Nội
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia QLTK các Dự án nghỉ dưỡng (Khách sạn/Resort) có quy mô từ 200 phòng trở lên;
M.I.K
Hà Nội
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, triển khai truyền thông nội bộ.
 • Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, quản các…
M.I.K
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng;
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo về tiến độ của các gói thầu, dự án được phân công phụ…
M.I.K
Hà Nội
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Lập kế hoạch xây dựng, giao và đánh giá KPI’s định kỳ.
 • Hỗ trợ Trưởng/Phó ban Kế hoạch xây dựng hệ thống các bảng biểu, quy…
M.I.K
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Làm các công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản và BGĐ.
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chủ…
M.I.K
Hà Nội
Easily apply
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch và triển khai marketing Chủ đầu tư theo từng giai đoạn Dự án, thị trường trọng điểm.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
M.I.K
Hà Nội
Easily apply
 • Phối hợp với Đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, ngân sách, phương án triển khai và yêu cầu công việc cụ thể, đặc biệt cho các hoạt động Marketing của Dự án và…
M.I.K
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Làm các công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản và BGĐ.
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chủ…
» Create your CV - It only takes a few seconds