Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

KOSY
Hà Nội
 • Tìm kiếm dự án đầu tư, triển khai dự án đầu tư, hoàn thành dự án dự án đầu tư.
 • Lưu trữ hồ sơ pháp các dự án.
 • Am hiểu các thủ tục pháp dự án Thủy điện.

Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng dự án Thủy điện

KOSY
Hà Nội
 • Lập và quản hồ sơ dự toán xây dựng công trình.
 • Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán;
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản…

Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư Phát triển dự án - Khu vực phí...

KOSY
Hà Nội
 • 03 năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ở vị trí chuyên viên đầu tư dự án, chuyên viên quản dự án.
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và…

Chuyên Viên Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án Bất Động Sản

KOSY
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến GPMB của dự án, thu hồi đất, bàn giao đất cho Dự án.
 • Quản hồ sơ kê khai kiểm đếm của các hộ dân, hồ sơ kỹ thuật của từng…

Tập đoàn Kosy tuyển Giám đốc BQLDA làm việc tại các tỉnh

KOSY
Hà Nội
 • Có chứng nhận nghiệp vụ về quản dự án đáp ứng yêu cầu của Giám đốc quản dự án,.
 • Thông thạo và xử thành thạo các quy định liên quan đến quản dự án…

Nhân Viên Kiểm Soát Hồ Sơ Cấp Thoát Nước

KOSY
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chứng chỉ hành nghề (nếu có) thiết kế, giám sát, quản dự án….
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế dự án:
 • Nắm vững và vận dụng linh hoạt các chính sách pháp luật hiện…

Phó Tổng Giám Đốc

KOSY
Hà Nội
 • Quản các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch, lập dự án, phân tích đánh giá hiệu quả dự án trong trường hợp M&A dự án, hợp tác đầu tư, quản thiết kế BVTC HTKT ở…

Tập đoàn Kosy tuyển Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

KOSY
Hà Nội
 • Phân tích và tham gia thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tính khả thi và tính kinh tế của dự án.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

Tuyển dụng Giám đốc Marketing và Truyền thông

KOSY
Hà Nội
 • Lên kế hoạch quản và phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng thương hiệu, đối ngoại truyền thông theo qui định của Công ty.
 • Các bằng cấp có liên quan.

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing

KOSY
Hà Nội
 • Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch marketing và truyền thông định kỳ cho các dự án Bất động sản (BĐS);
 • Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ.