Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Thưởng theo dự án hàng tháng.
 • Kiến trúc, xây dựng và phát triển hệ thống ERP-platform.
 • Phân tích, kiến trúc, xây dựng, phát triển hệ thống API.
CE GROUP
Hà Nội
 • Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.
 • Được đăng ký lớp tiếng Nhật miễn phí 2 buổi/tuần xây…
CE GROUP
Hà Nội
 • Lập Trình Viên ASP.Net Fresher – Hà NộiLàm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.
CE GROUP
Hà Nội
 • Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm .
 • Được đăng ký lớp tiếng Nhật miễn phí 2 buổi/tuần xây…
CE GROUP
Hà Nội
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm web, game của công ty.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ quản Source Code như Git, SVN….
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản dự án.
 • Tham gia vào dự án phát triển với khách hàng Nhật.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Lập kế hoạch dự án theo sự phân công.
 • Đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng dự án.
 • Trao đổi, hỗ trợ khách hàng về sản phẩm của dự án.
 • Toàn thời gian cố định.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Tham gia trong quá trình xây dựng, phát triển các dự án về hệ thống công nghệ thông tin của Công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Mô tả chi tiết công việc.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Tham gia trong quá trình xây dựng, phát triển các dự án về hệ thống công nghệ thông tin của Công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Hồ Chí Minh , Quận Tân Phú.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Xây dựng các công cụ quản trị, phát triển các tính năng của hệ thống.
 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty.
 • Thưởng Tết từ 2 - 3 tháng lương.