Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

[Hà Nội ] Quản Siêu Thị new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
24.000.000 - VNĐ43.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Đông, Hà Nội] Store Manager (Quản Siêu Thị)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[HN] Quản Siêu Thị Nhật

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
28.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của siêu thị.

[Hà Đông - Hà Nội] - Quản Siêu Thị (Store Manager)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
23.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Nội] Quản Siêu Thị Nhật Bản

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Đông, HN] - Cửa Hàng Trưởng Hệ Thống Siêu Thị (Non Food)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
23.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Đông] STORE MANAGER new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
24.000.000 - VNĐ43.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Nội] Sales Chief new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ19.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Nội] Cửa Hàng Trưởng (Siêu Thị)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Nội] Store Manager (Siêu Thị Nhật Bản)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản siêu thị, hàng tồn kho, xây dựng phương án phòng chống thất thoát hàng hóa.
 • Tổ chức, quản , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hoạt động…

[Hà Nội] Japanese Sales N2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng, Quản trị kinh doanh...
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, hoặc Sale mảng nội thất và các mảng khác liên quan về kỹ thuật trong ngành xây…

[Hà Nội] Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật N2 (Sơn)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, Quản trị kinh doanh...
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, hoặc Sale mảng nội thất và các mảng khác liên quan về kỹ thuật trong ngành xây…

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email