Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

[Cầu Giay, Hà Nội] Kịch bản Game

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Theo sát dự án để quản và đảm bảo dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đảm bảo.
 • Xây dựng level, đánh giá, phân tích, cân bằng game;
 • Khám sức khỏe 1 lần/năm.

BrSE (PHP)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản dự án như Redmine, Backlog, Jira, ….
 • Có khả năng viết các loại tài liệu dự án như:
 • Lương thỏa thuận theo năng lực.

[Hà Nội] Lập Trình Game Javascript

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm game#playable(Html5/ JavaScript) để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường toàn cầu.
 • + Mô tả công việc:

[Cầu Giấy, Hà Nội] Javascript

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm game playable (Html5/JavaScript) để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường toàn cầu.
 • Có bữa nhẹ ăn chiều.

[Đống Đa, Hà Nội] .NET Developer

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu dự án;
 • Tham gia lập trình, xây dựng các chức năng/giải pháp đáp ứng yêu cầu của dự án.
 • Thưởng % cao theo dự án.

[Hà Nội] Java Developer

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu dự án;
 • Tham gia lập trình, xây dựng các chức năng/giải pháp đáp ứng yêu cầu của dự án.
 • Tham gia phát triển các dự án với khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds