Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Hà Nội
  • Kỹ năng quản dự án tốt;
  • Tham gia xây dựngquản hệ thống báo cáo cho Trung tâm ngân hàng số.
  • Xây dựng dấu hiệu nhận diện rủi ro, hệ thống các chỉ tiêu…
» Create your CV - It only takes a few seconds