Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Công Ty TNHH Takira Việt Nam
Việt Nam
 • Hệ thống pha màu tự động với hơn 2000 màu đáp ứng cho các công trình xây dựng.
 • Việc làm phổ thông/ Kinh doanh/dự án.
 • CÔNG TY TNHH TAKIRA VIỆT NAM.
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các ứng dụng, website cho dự án.
 • Đội ngũ nhân sự trẻ, 52% nhân viên và 34% quản dưới 25 tuổi.
 • Học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực code.
VNP
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các ứng dụng, website cho dự án.
 • Ưu tiên các bạn đã làm dự án thực tế.
 • Đội ngũ nhân sự trẻ, 52% nhân viên và 34% quản dưới 25 tuổi.
VNP
Hà Nội
1.000.000 - VNĐ4.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng các ứng dụng, website cho dự án.
 • Đội ngũ nhân sự trẻ, 52% nhân viên và 34% quản dưới 25 tuổi.
 • Học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực code.
VNP
Hà Nội
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo cách xây dựng và vận hành dự án.
 • Viết bài và xây dựng nội dung cho các dự án Agency.
 • Được đào tạo kỹ năng mềm quản thời gian, quản nhân sự,..…
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các ứng dụng, website cho dự án.
 • Ưu tiên các bạn đã làm dự án thực tế.
 • Đội ngũ nhân sự trẻ, 52% nhân viên và 34% quản dưới 25 tuổi.
VNP
Hà Nội
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo cách xây dựng và vận hành dự án.
 • Viết bài và xây dựng nội dung cho các dự án Agency.
 • Được đào tạo kỹ năng mềm quản thời gian, quản nhân sự,..…
Hà Nội
 • Được đào tạo cách xây dựng và vận hành dự án.
 • Viết bài và xây dựng nội dung cho các dự án Agency.
 • Được đào tạo kỹ năng mềm quản thời gian, quản nhân sự,..…
Hà Nội
 • Được đào tạo cách xây dựng và vận hành dự án.
 • Viết bài và xây dựng nội dung cho các dự án Agency.
 • Được đào tạo kỹ năng mềm quản thời gian, quản nhân sự,..…
Hà Nội
 • Đóng góp ý tưởng và hỗ trợ thực hiện các dự án tạo nguồn và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản…