Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

CHUYÊN VIÊN KINH TẾ XÂY DỰNG

M.I.K
Hà Nội
 • Lập ngân sách/Tổng mức đầu dự án.
 • Quản công tác Hợp đồng:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng;
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.

TRỢ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.I.K
Hà Nội
 • Tham gia vào việc rà soát và theo dõi tiến độ riển khai thực hiện phát triển dự án & quản dự án của Công ty;
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TIẾN ĐỘ - Xây dựng

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Quản Hợp đồng giữa MIKGroup/ Chủ đầu với các Nhà thầu/ Đối tác cung ứng trong…

CHUYÊN VIÊN QUẢN HỢP ĐỒNG

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Quản Hợp đồng giữa MIKGroup/ Chủ đầu với các Nhà thầu/ Đối tác cung ứng trong…

PHÓ PHÒNG MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU

M.I.K
Hà Nội
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch và triển khai marketing Chủ đầu theo từng giai đoạn Dự án, thị trường trọng điểm.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

M.I.K
Hà Nội
 • Quản hoạt động của website bán hàng các Dự án.
 • Kinh nghiệm đầu tư/phát triển dự án bất động sản;
 • Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của…

TRƯỞNG PHÒNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH

M.I.K
Hà Nội
 • Am hiểu các lĩnh vực quản dự án, quản chất lượng công trình xây dựng.
 • Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng định hướng sản phẩm/hoàn thiện Dự án làm…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - HN

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chủ đầu , tổng thầu xây dựng.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN.

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chủ đầu , tổng thầu xây dựng.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN.

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chủ đầu , tổng thầu xây dựng.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN.

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - HN

M.I.K
Hà Nội
 • Có kiến thức về kinh tế xây dựng, kế toán chủ đầu là một lợi thế.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách các dự án.

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

M.I.K
Hà Nội
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chủ đầu , tổng thầu xây dựng.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN.

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

M.I.K
Hà Nội
 • Kiến thức chuyển môn về Kiểm Soát, tài chính, Xây dựng, đầu bất động sản.
 • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Xây dựng, đầu bất động…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email