Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 11,721 jobs
SHB
Hà Nội
 • Kiến thức chuyên sâu về quản và phát triển các dự án ngân hàng phục vụ;
 • Đề xuất, tham mưu, lập kế hoạch đối với công tác quản và phát triển dự án quốc tế…
Công Nghệ Giáo Dục 3A
Khánh Hòa
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo hiệu quả hoàn thành dự án được phân công quản lý.
 • Phòng kinh doanh dự án GD.
 • Mời, tờ trình, kế hoạch, dự án, đề án, dự toán, báo giá, thẩm định giá, cấu…
Nội Thất Đông Ngô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TUYỂN DỤNG QUẢN DỰ ÁN.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản dự án ở vị trí nhà thầu.
 • Cùng với Ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện quy trình triển khai dự án.
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
Hà Nội
 • Mộc/Đồ Gỗ,Quản Dự Án.
 • Lập kế hoạch thực hiện thi công dự án:
 • Lập sơ đồ tổ chức thi công dự án.
 • Phân tích đánh giá rủi ro khi thi công toàn dự án và đưa ra…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án - Xây Dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản dự án xây dựng).
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển…
Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân Viên Quản Dự Án.
 • Quản và triển khai các Dự án được phân công.
 • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án.
 • Theo dõi, đốc thúc tiến độ thực hiện Dự án.
Admicro
Hà Nội
 • Đề xuất phương án thực hiện/cải thiện hoạt động dự án.
 • Lập danh mục các hoạt động của dự án theo yêu cầu của dự án và mục tiêu cần đạt.
 • Cơ hội thăng tiến cao.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản ngân sách dự án xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Quản Dự Án (Senior Project Manager) - Nội Thất.
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản gồm pháp , thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án.
ABBank
Việt Nam
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và chỉ đạo của Giám đốc dự án/ Trưởng nhóm dự án.
 • Các ưng viên đã từng tham gia các dự án về công nghệ thông tin ngân…