Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,180 jobs
Travel West
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản dự án được giao.
 • Quản hoạt động nhân viên Markeing.
 • Quản và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
 • Không giới hạn nam nữ.
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản dự án.
 • Quản Dự Án,Đấu Thầu.
 • Kiến thức chung về Xây dựng / Bất động sản / Quản dự án.
 • Chứng chỉ Quản dự án cấp 1 do Bộ Xây dựng cấp.
Bất Động Sản Smartland
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa huấn luyện kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dự án, pháp , nâng cao kỹ năng trong công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp/ làm việc nhóm tốt.
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • O Kiểm soát nguồn lực dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Define concise goals and objectives within a project framework.
 • Ensure all project requirements and/or objectives are correctly gathered, understood and…
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Establish professional relationships with customers to ensure customer satisfaction.
 • Manage the interest of all stakeholders (customer, company, suppliers, etc)…
Và Thép Bắc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức quản thi công dự án;
 • Quản và thực hiện pháp đầu tư dự án (Pháp đất đai;
 • Thành lập ban quản dự án phù hợp với quy mô, tính chất của dự án.
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và điều phối dự án:
 • Có chứng chỉ quản dự án/giám đốc dự án.
 • Lập Kế Hoạch,Quản Dự Án.
 • Quản kinh phí của toàn bộ dự án theo kế hoạch được duyệt;
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập kế hoạch quản dự án, bao gồm:
 • Tổ chức và điều hành nhân sự của bộ máy quản dự án, bao gồm:
 • Kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí Trưởng ban Quản lý…
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, mục tiêu và điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động thi công dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án,…