Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4,834 jobs
Hà Nội
 • VPBank is implementing various programs following approved plan and enhancing risk governance in correspondence with SBV and international standards, including…
Hà Nội
 • Project Manager - Quản Dự án Khối Quản trị Rủi ro - Hà Nội Project Manager - Quản Dự án Khối Quản trị Rủi ro - Hà Nội - TA Project Manager - Quản Dự án…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hà Nội
 • Lập Kế Hoạch,Quản Dự Án.
 • Coordinate all aspects of a project throughout software development process.
 • Review work packages and schedule to implement on-time…
ABIVIN Vietnam, JSC
Hà Nội
 • Quản Dự Án (IT).
 • Develop project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and make sure of technical feasibility.
SHB
Hà Nội
 • Kiến thức chuyên sâu về quản và phát triển các dự án ngân hàng phục vụ;
 • Đề xuất, tham mưu, lập kế hoạch đối với công tác quản và phát triển dự án quốc tế…
Admicro
Hà Nội
 • Đề xuất phương án thực hiện/cải thiện hoạt động dự án.
 • Lập danh mục các hoạt động của dự án theo yêu cầu của dự án và mục tiêu cần đạt.
 • Cơ hội thăng tiến cao.
Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân Viên Quản Dự Án.
 • Quản và triển khai các Dự án được phân công.
 • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án.
 • Theo dõi, đốc thúc tiến độ thực hiện Dự án.
thương mại Diệu Linh
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản dự án.
 • Quản các giai đoạn dự án:
 • Thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản hợp đồng, thanh quyết toán dự án.
 • Quản các Ban QLDA về thi công:
Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt
Hà Nội
 • Mộc/Đồ Gỗ,Quản Dự Án.
 • Lập kế hoạch thực hiện thi công dự án:
 • Lập sơ đồ tổ chức thi công dự án.
 • Phân tích đánh giá rủi ro khi thi công toàn dự án và đưa ra…
APEC GROUP
Hà Nội
 • TRƯỞNG / PHÓ BAN QUẢN DỰ ÁN.
 • Có chứng chỉ quản dự án;
 • Quản đội ngũ Ban QLDA:
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản thi công tại các dự án nhà cao tầng…