Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 107 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án - Xây Dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản dự án xây dựng).
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản ngân sách dự án xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Quản Dự Án (Senior Project Manager) - Nội Thất.
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và phát triển nguồn nhân lực cho phòng Quản dự án.
 • Trưởng Phòng Quản Dự Án - Nội Thất.
 • 4.Thực hiện quản chính một dự án cụ thể với vai trò như…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án Phim Điện Ảnh.
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm quản dự án.
 • Lập kế hoạch tổng thể dự án:
 • Có khả năng thuyết trình, lập kế hoạch dự án.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng quản tốt:
 • Trưởng Phòng Quản Nguồn Vốn - (Bình Thạnh HCM).
 • Lập kế hoạch cân đối tài chính theo từng dự án.
 • Lập kế hoạch nguồn thu;
NIC's Client
Hà Nội
 • Nắm rõ các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản dự án, đặc biệt đầu tư dự án bất động sản;
 • Phụ Trách Phát Triển Dự Án.
NIC's Client
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ Sư Quản Máy Cho Thuê.
 • Quản nhân viên, quản thợ lái, nhân viên sửa chữa, để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
 • Thủy lợi – Khoa Máy xây dựng).
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm và đã từng trực tiếp quản dự án.
 • Tối thiểu 5- 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Ban Quản dự án xây dựng lớn.
 • Giám Dốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs).
NIC's Client
Hà Nội
 • Kỹ năng quản , lãnh đạo.
 • Phó phòng quản mảng cho thuê.
 • Trình cấp trên Kế hoạch Vận hành và Quản sau Thuê.
 • Kỹ năng xử vấn đề tốt.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản đặc điểm thông tin của dự án.
 • Quản , kiểm soát về tiến độ của dự án.
 • Lập dự toán dự án.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về kỹ thuật thi công và quản dự…