Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cùng doanh nghiệp dự án và các đối tác tổ chức thúc đẩy triển khai các phương án đầu tư về mặt pháp lý/kỹ thuật/tài chính/thi công và quản dự án;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thực hiện các dự án chung của công ty.
 • Quản và hoàn thiện cơ chế hoạt động các hệ thống phần mềm liên quan.
 • Tiếp nhận các sự cố người dùng cần hỗ trợ.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khảo sát hiện trạng dự án mới.
 • Thực hiện các công việc cần thiết được yêu cầu bởi các cấp quản nhằm thực hiện tốt công việc và chức năng của một trưởng nhóm…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân bổ công việc, chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân trong phạm vi quản lý.
 • Biên soạn các tài liệu nghiên cứu kỹ thuật, quy trình công nghệ và tài liệu hướng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản các chương trình thưởng cho các cấp quản lý.
 • Dẫn dắt các dự án nhân sự khác nhau (không chỉ là các dự án liên quan đến lương và phúc lợi).
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Phân công Quản khu vực, Quản Cửa hàng và phối hợp các Phòng/Ban để lên kế hoạch chi tiết cho việc thiết lập Cửa hàng bao gồm:
 • Lập chiến lược kinh doanh.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Trong đó có tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí quản lý.
 • Có kinh nghiệm trong công tác xúc tiến tiến đầu tư các dự án;
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành và quản các dự án khác được giao.
 • Công Tác Quản Đội Ngũ:
 • Có khả năng quản đội ngũ từ 5 người trở lên.
 • Xác định và xây dựng chiến lược giá.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng sắp xếp, quản và điều hành công việc.
 • Chịu trách nhiệm quản , điều hành mọi hoạt động và toàn bộ nhân viên bộ phận event.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận và chịu trách nhiệm quản chung về giỏ hàng các dự án của Công ty.
 • Báo cáo ngày/ tuần/ tháng/ quý;