Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng và hành nghề về Quản dự án, Giám sát thi công các công trình dân dụng & công nghiệp.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới.

General Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ít nhất 05 năm quản Phòng kế hoạch sản xuất ở công ty sản xuất;
 • Chủ trì soạn thảo và trình Giám đốc Công ty phê duyệt các văn bản và tài liệu quản nội…

Finance Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
 • Tác nghiệp với các bộ phận khác.

Chief Acountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Đầu mối thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án do công ty thực hiện.
 • Tham mưu cho Giám đốc bộ phận trong việc tiếp nhận, quản , sử dụng vốn với hiệu quả…

Deputy Authority & Liaison Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án.
 • Giai đoạn phát tiển dự án:
 • Giai đoạn sau phát triển dự án:
 • Giai đoạn chuẩn bị phát triển dự án:

Chief Financial Officer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Quản và khai thác các nguồn vốn.
 • Phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.
 • Dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

Legal Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , kiểm soát nhà cung cấp dịch vụ pháp lý.
 • Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động phòng Pháp lý.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn luật, nắm vững quy định pháp…

Manager of Project Department

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản , kiểm soát các dự án (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản dự án) về tất cả các phương diện:
 • Toàn thời gian cố định.

Deputy General Director of Investment

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Làm việc với các cơ quan quản chuyên ngành để thẩm định thông tin dự án và chỉ tiêu Phát triển dự án.
 • Từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến chuyển sang…

Sales Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Hiểu biết địa / giao thông vùng dự kiến ứng tuyển.
 • Lập kế hoạch bán hàng và quản công nợ để đạt doanh số.
 • Thực hiện kế hoạch và báo cáo Trưởng vùng.

Get new jobs for this search by email