Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 49 jobs

Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư Phát triển dự án - Khu vực phí...

KOSY
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • 03 năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ở vị trí chuyên viên đầu tư dự án, chuyên…

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP DỰ ÁN THỦY ĐIỆN - HẠN HS 30/6...

KOSY
Hà Nội
 • Tìm kiếm dự án đầu tư, triển khai dự án đầu tư, hoàn thành dự án dự án đầu tư.
 • Lưu trữ hồ sơ pháp các dự án.
 • Am hiểu các thủ tục pháp dự án Thủy điện.

Tập đoàn Kosy tuyển Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

KOSY
Hà Nội
 • Phân tích và tham gia thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tính khả thi và tính kinh tế của dự án.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng dự án Thủy điện

KOSY
Hà Nội
 • Tham gia tìm kiếm phát triển dự án mới và hoàn thiện thủ tục các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án Năng lượng.
 • Tính tổng mức đầu tư;

Tuyển dụng Giám đốc Marketing và Truyền thông

KOSY
Hà Nội
 • 5 năm trong lĩnh vực truyền thông, marketing về các dự án Bất động sản.
 • Lên kế hoạch quản và phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng thương hiệu, đối…

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing

KOSY
Hà Nội
 • Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch marketing và truyền thông định kỳ cho các dự án Bất động sản (BĐS);
 • Phụ trách các hoạt động Digital Marketing của công ty, quản…

Tập đoàn Kosy tuyển Giám đốc BQLDA làm việc tại các tỉnh

KOSY
Hà Nội
 • Có chứng nhận nghiệp vụ về quản dự án đáp ứng yêu cầu của Giám đốc quản dự án,.
 • Thông thạo và xử thành thạo các quy định liên quan đến quản dự án…

Tập đoàn Kosy tuyển Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh

KOSY
Hà Nội
 • Quản điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty.
 • Xây dựng hệ thống quản khách hàng và có chiến dịch chăm sóc khách hàng.
 • Các chứng chỉ hành nghề.

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT VÀ QUẢNDỰ ÁN

KOSY
Hà Nội
 • Quản dự án xây dựng hạ tầng khu Đô thị.
 • Nắm vững công tác quản dự án hạ tầng khu đô thị - Công nghiệp, quản thi công, An toàn lao động, vệ sinh lao…

Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư phát triển dự án miền Bắc

KOSY
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • 03 năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ở vị trí chuyên viên đầu tư dự án, chuyên…

Tuyển Phó Phòng Đầu tư và Phát triển dự án

KOSY
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • Quản và thực hiện các thủ tục liên quan để xin đầu tư dự án bất động sản, thủ tục…

Tuyển dụng Phó phòng Kỹ thuật và quản dự án - Hạn HS 30/9...

KOSY
Hà Nội
 • Quản dự án xây dựng hạ tầng khu Đô thị.
 • Nắm vững công tác quản dự án hạ tầng khu đô thị - Công nghiệp, quản thi công, An toàn lao động, vệ sinh lao…

Tuyển dụng Chuyên viên Quản đất đai & GPMB

KOSY
Hà Nội
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến GPMB của dự án, thu hồi đất, bàn giao đất cho Dự án.
 • Quản hồ sơ kê khai kiểm đếm của các hộ dân, hồ sơ kỹ thuật của từng…

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN ĐẤT ĐAI & GPMB - LÀM VIỆC TẠI...

KOSY
Hà Nội
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến GPMB của dự án, thu hồi đất, bàn giao đất cho Dự án.
 • Quản hồ sơ kê khai kiểm đếm của các hộ dân, hồ sơ kỹ thuật của từng…

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN T...

KOSY
Hà Nội
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến GPMB của dự án, thu hồi đất, bàn giao đất cho Dự án.
 • Quản hồ sơ kê khai kiểm đếm của các hộ dân, hồ sơ kỹ thuật của từng…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.