Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 109 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
  • Quản và duy trì hoạt động đường chuyền Internet của máy chủ, mạng LAN, mạng nội bộ eOffice máy tính Văn phòng Tập đoàn và các Ban quản dự án;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
  • Quản công tác quản trị hợp đồng, thu hồi công nợ, chăm sóc khách hàng;
  • Tìm kiếm thị trường và khách hàng tiềm năng cho các dự án.
  • Anh ngữ giao tiếp tốt;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
  • Quản , duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản tài sản, …).
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
  • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, giấy tờ theo dự án.
  • Xây dựng dự báo dòng tiền, phân tích đánh giá thanh khoản và rủi ro thanh khoản của các dự án đang đầu tư…

We have removed 65 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds