Quản Lý Dự Án jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 101 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tổ chức thực hiện các phân tích, đánh giá về tài chính tất cả các dự án Công ty thực hiện;
 • Tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan quản…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản tài sản, …).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Quản , duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản tài sản, …).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
 • Dự án tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp quản điều hành về công tác pháp thủ tục chuẩn bị đầu tư từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến khi chuyển sang giai đoạn…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch và phương án khai thác các dự án sau đầu tư;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh các dự án đầu tư;
 • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, giấy tờ theo dự…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc với các cơ quan quản chuyên ngành để thẩm định thông tin dự án và chỉ tiêu Phát triển dự án.
 • Từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến chuyển sang…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Theo dõi, kiểm tra quy hoạch, thiết kế ý tưởng, cơ sở bản vẽ thi công các dự án của Công ty làm chủ đầu tư.
 • Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, giấy tờ theo dự án.
 • Xây dựng dự báo dòng tiền, phân tích đánh giá thanh khoản và rủi ro thanh khoản của các dự án đang đầu tư…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Quản công tác quản trị hợp đồng, thu hồi công nợ, chăm sóc khách hàng;
 • Tìm kiếm thị trường và khách hàng tiềm năng cho các dự án.
 • Anh ngữ giao tiếp tốt;