Quản Lý Dự Án jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 102 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Thực hiện toàn bộ các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư về mặt pháp , bàn giao cho Ban quản dự án triển khai thực hiện dự án;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tham gia giải quyết các vụ việc pháp của doanh nghiệp, (xử kỷ luật, tranh chấp lao động, triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ...…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tham gia giải quyết các vụ việc pháp của doanh nghiệp, (xử kỷ luật, tranh chấp lao động, triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ...…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Kỹ Thuật Điện/Điện tử,Quản Dự Án.
 • Phát hiện các bất hợp trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản ;
 • Thưởng các ngày lễ tết trong năm;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản tài sản, …).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Phát hiện các bất hợp trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản ;
 • Chỉnh sửa thiết kế dự án theo yêu cầu thay đổi của lãnh đạo công ty và tình…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Quản , duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản tài sản, …).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Công ty Quản vận hành:
 • Trực tiếp Quản điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực Quản dịch vụ:
 • Tham gia chế độ BHXH,BHTN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
 • Dự án tại Hồng Phong, Bắc Bình, Phan Thiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đề xuất các phương án quản và phát triển nhân sự;
 • Quản thông tin và quan hệ lao động;
 • Phân công nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá nhân sự do mình trực tiếp…