Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 186 jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Công ty con Tập đoàn Hà Đô)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
 • Đề xuất các phương án quản và phát triển nhân sự;
 • Quản thông tin và quan hệ lao động;
 • Phân công nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá nhân sự do mình trực tiếp…

Trưởng Phòng Pháp Chế

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tham gia giải quyết các vụ việc pháp của doanh nghiệp, (xử kỷ luật, tranh chấp lao động, triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ...…

Chuyên Viên Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
 • Thực hiện toàn bộ các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư về mặt pháp , bàn giao cho Ban quản dự án triển khai thực hiện dự án;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đề xuất các phương án quản và phát triển nhân sự;
 • Quản thông tin và quan hệ lao động;
 • Phân công nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá nhân sự do mình trực tiếp…

Chuyên Viên Đầu Tư làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh(Chuyên...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp liên quan đến pháp các dự án Bất động sản và các dự án Đầu tư năng lượng khác;

Chuyên Viên Phiên Dịch và Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu (phiên dịch...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tổng kết rút kinh nghiệm các phần công việc đảm nhận cho dự án tiếp theo;
 • Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện…

Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Thị Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch và phương án khai thác các dự án sau đầu tư;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh các dự án đầu tư;
 • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, giấy tờ theo dự…

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ (Công Ty Con)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán các dự án;
 • Quản công tác quy hoạch, thiết kế;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan quản chức năng và theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Ban Điều hành và Hội đồng…

Chuyên Viên Kế Toán (Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Tổ chức thực hiện các phân tích, đánh giá về tài chính tất cả các dự án Công ty thực hiện;
 • Tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan quản…

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
 • Dự án tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào.

Phó Trưởng Phòng Đầu Tư - Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Thực hiện toàn bộ các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư về mặt pháp , bàn giao cho Ban quản dự án triển khai thực hiện dự án.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Phó Trưởng Phòng Đầu Tư Công Ty Con - Tập Đoàn Hà Đô làm việ...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp quản điều hành về công tác pháp thủ tục chuẩn bị đầu tư từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến khi chuyển sang giai đoạn…

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Đầu Tư - Kinh Doanh Công ty con...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc với các cơ quan quản chuyên ngành để thẩm định thông tin dự án và chỉ tiêu Phát triển dự án.
 • Từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến chuyển sang…

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty con Tập Đoàn Hà Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , duy trì và phát triển các nguồn lực được giao phó (trong đó bao gồm cả hình ảnh thương hiệu, nguồn nhân lực, quản tài sản, …).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: