Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 95 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp liên quan đến pháp các dự án Bất động sản và các dự án Đầu tư năng lượng khác;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Bảo đảm dự án được quản và hoạt động một cách hợp và theo chuẩn mực.
 • Quản Điều Hành,Xây Dựng.
 • Về Quản tòa nhà, dịch vụ tòa nhà, quản khách sạn có…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
 • Kiểm tra các điều kiện thanh toán, ứng vốn cho các…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
 • Kiểm tra các điều kiện thanh toán, ứng vốn cho các…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Công ty Quản vận hành:
 • Trực tiếp Quản điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực Quản dịch vụ:
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
 • Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp liên quan đến pháp các dự án Bất động sản và các dự án Đầu tư năng lượng khác;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án,Quản Điều Hành.
 • Theo phân công trong Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị tổ chức, quản hoạt động của phòng Đầu tư và phát triển Dự án mới;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản các nhà thầu thiết kế tất cả các loại dự án của Tập đoàn Đầu tư.
 • Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, giấy tờ theo dự án.
 • Xây dựng dự báo dòng tiền, phân tích đánh giá thanh khoản và rủi ro thanh khoản của các dự án đang đầu tư…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Kỹ Thuật Điện/Điện tử,Quản Dự Án.
 • Phát hiện các bất hợp trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản ;
 • Thưởng các ngày lễ tết trong năm;