Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 222 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản tiến độ dự án.
 • Of experienced year:1 năm kinh nghiệm trợ dự án.
 • Có kinh nghiệm trợ dự án hoặc kinh nghiệm sales.
 • Việc nhẹ nhàng vì dự án về ít.
Đồng Nai
 • THÔNG BIÊN DỊCH DỰ ÁN.
 • Thông dịch, biên phiên dịch cho dự án về áp dụng hệ thống phần mềm quản sản xuất và bán hàng của công ty- Đoàn dự án gồm 3-5 chuyên…
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả về công việc.
 • Thực hiện kiểm tra lại thông tin do phỏng vấn viên thu thập được mỗi ngày.
 • Đảm bảo thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng theo yêu cầu…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trực tiếp khối kỹ thuật – dự án.
 • Quản , điều hành, đối nhân, thuyết trình….
 • Thưởng dự án, thưởng năng lực.
 • Hoặc đánh giá của HĐQT.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế, email, QA, quản tiến độ, quản chất lượng, báo cáo trực tiếp với khách hàng.
 • Quản Team size tối thiểu 5 bạn.
 • Thành lập từ năm 2008.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn có thể học hỏi kĩ năng và công cụ quản dự án hiện đại (Agile / Scrum, Automatic).
 • Tham gia dự án WEB / Mobile Apps từ Nhật Bản và hỗ trợ dự án có yêu cầu…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết về lĩnh vực bất động sản, Quản toà nhà/chung cư.
 • 17 nhân viên văn phòng, 100 nhân viên trong tổng dự án.
 • Lịch phỏng vấn dự kiến:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
 • Phối hợp phòng thiết kế kỹ thuật và đấu thầu, Ban quản dự án,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, quản nhóm, quản dự án.
 • Có khả năng quản và thực thi các dự án truyền thông, marketing, event là một lợi thế lớn.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi các công việc phát sinh tại dự án.
 • Nắm rõ các quy định quản , quy định pháp của nhà nước về hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.
 • Mô tả về công việc.