Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4,059 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÙN...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành quản dự án.
 • Bạn đang xem vị trí Quản dự án - Mã số công việc:
 • Kiểm tra hồ sơ dự án, hồ sơ bản vẽ thiết kế.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án - Xây Dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản dự án xây dựng).
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản ngân sách dự án xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Quản Dự Án (Senior Project Manager) - Nội Thất.
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản gồm pháp , thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và phát triển nguồn nhân lực cho phòng Quản dự án.
 • Trưởng Phòng Quản Dự Án - Nội Thất.
 • 4.Thực hiện quản chính một dự án cụ thể với vai trò như…
Xây Dựng và Thương Mại Green World
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến trúc sư, hoặc Kỹ sư xây dựng, Quản dự án, Quản trị kinh doanh.
 • Thành lập team dự án.
 • Biết tổ chức, quản dự án, có thể dàm phán, thương lượng các vấn…
VK Link
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án / Human resource management in the project:
 • Kiểm soát nguồn lực dự án.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DIỆU LINH
Hà Nội
 • Kỹ năng quản dự án.
 • Quản các giai đoạn dự án:
 • Thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản hợp đồng, thanh quyết toán dự án.
 • Quản các Ban QLDA về thi công:
Travel West
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản dự án được giao.
 • Quản hoạt động nhân viên Markeing.
 • Quản và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
 • Không giới hạn nam nữ.
SMARTCOM VIỆT NAM
Hà Nội
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản công việc và quản dự án.
 • Hồ sơ dự tuyển gồm.
 • Am hiểu về giáo dục và đào tạo, quản trị kinh doanh.
 • Tổng thu nhập 10 - 15 triệu.