Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 102 jobs
 • Dệt May/Da Giày,Quản Đơn Hàng.
 • Nhận thông tin về đơn hàng từ khách hàng hoặc bộ phận Sale;
 • Theo dõi tình hình sản xuất đơn hàng và xử khi có vấn đề;
Tnhh Namyang Delta
Hải Dương
 • Tiếp nhận và quản đơn hàng - Theo dõi kế hoạch sản xuất để đảm bảo thời gian xuất hàng.
 • Cập nhật và phản hồi thông tin kịp thời cho khách hàng - Theo dõi,…
CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG
Hải Dương
 • Quản toàn bộ nhân sự thuộc bưu cục quản , kết hợp cùng nhân viên văn phòng kiểm soát lượng hàng hóa ra vào tại bưu cục, duy trí nguồn khách hàng cũ, kết…
WIN VINA
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng.
 • Làm việc với các phòng sản xuất, đội kỹ thuật và quản chất lượng để đảm bảo đơn hàng được…
DOANH NGHIỆP SX&DV HƯƠNG NGUYÊN
Hải Dương
 • Cán bộ quản điều hành khách sạn 555.
 • Có kinh nghiệm quản , điều hành khách sạn từ 02 trở lên.
 • 03 nhân viên nữ bán hàng tuổi từ 18 -> 25;
Clark Material Handling VietNam
Hải Dương
 • Kiểm soát việc xuất hàng cho nhà sản xuất và các đơn vị bên ngoài.
 • Nhập hàng từ nhà cung cấp.
 • Làm giấy tờ nhập, xuất hàng.
 • Làm các công việc khác của bộ phận.
Hải Dương
 • Theo dõi tình trạng bán hàng.
 • Kiểm soát thanh toán, yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi mẫu đóng gói,phương thức xác nhận cho khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
Hải Dương
 • Quản công việc của nhóm kế hoạch.
 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản tương đương.
 • Xác nhận tiến độ sản xuất và sắp sếp kế hoạch phù hợp với đơn hàng.
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hải Dương
8.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • ➢ Đặc biệt từ 1/1/2019 Công ty có chính sách thưởng cho Công nhân May, Ráp áo, kiểm hàng và nhân viên may Mẫu, quản chuyền may gia nhâp côn ty như sau:
CP Dược Hadu 79
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và triển khai các đơn hàng sản xuất.
 • Quản kho, sắp xếp, tổ chức và thực hiện việc nhập – xuất kho thành phẩm.
 • Theo dõi hàng hoá xuất,nhập kho.