Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 444 jobs
TOA Paint Vietnam
Bình Dương
 • Xử đơn hàng trả về.
 • Nhập đơn hàng và xuất đơn tho yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
 • Bảo hiểm theo quy định.
VISION VINA
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận thông tin về đơn hàng từ khách hàng hoặc bộ phận Sales/Vendors.
 • Theo dõi tình hình sản xuất đơn hàng và xử khi có vấn đề.
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
Bình Dương
 • Quản giám sát công việc xuất, nhập hàng của bộ phận;
 • Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của bên khách hàng.
 • Thực hiện báo cáo kiểm kê định kỳ.
TG VINA ARKS
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và cập nhật các thông tin về đơn hàng, bao gồm:
 • Đơn đặt hàng, tài liệu kỹ thuật (hình ảnh, thông số, định mức,…) và phổ biến cho các bộ phâ…
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Báo cáo từ khi nhận đơn hàng cho đến khi xuất đơn hàng.
 • Có kinh nghiệm tiếp nhận đơn hàng.
 • Triển khai đơn hàng cho kế hoạch, sản xuất.
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
Công ty Cổ phần Mirae
Bình Dương
 • Theo dõi đơn hàng từ khi phát triển mẫu cho đến khi kết thúc đơn hàng.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, kịp thời đề xuất và xử khi có phát sinh ảnh hưởng…
Bình Dương
 • Quản đơn hàng (nữ).
 • Quản tiến độ xuất hàng, giao hàng.
 • Có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm bên quản đơn hàng, quản sản xuất ngành giày.
Công Ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)
Bình Dương
 • Theo dõi đơn hàng, tiến độ hàng xuất để thông báo cho khách hàng được biết.
 • Theo dõi đơn hàng khách xuống.
 • Sắp xếp thời gian cho khách hàng đến kiểm hàng mẫu,…
GREEN RIVER DOORS CO. LTD
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản đơn hàng, theo dõi tiến độ.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về theo dõi đơn hàng, biết về nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu.
 • Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
CÔNG TY 100% NHẬT BẢN
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản xuất hàng may thành phẩm.
 • Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng).
 • Bán hàng kỹ thuật (Giao Dịch Khách Hàng).
 • Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng).