Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức triển khai bán hàngquản danh mục KHDN:
 • Triển khai tìm kiếm khách hàng, thẩm định và thiết lập quan hệ với các KHDN mới tự phát triển dưới sự hỗ…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản danh mục yêu cầu từ các đơn vị.
 • Quản dữ liệu ứng viên;
 • Quản hồ sơ tuyển dụng.
 • Công tác quản nhân sự:
 • Kỹ năng quản và khai thác thông tin.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng quản và sắp xếp công việc;
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản , sắp xếp, xử công việc khoa học;
 • Trực tiếp và/hoặc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng để thực hiện các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia hỗ trợ triển khai các hệ thống và tiêu chuẩn quản , đảm bảo chất lượng cho các đơn vị, các mô hình và phương pháp quản trị năng lực hoạt động trên…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản và vận hành hòm thư chất lượng dịch vụ của toàn ngân hàng;
 • Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản chất…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản hồ sơ xử nợ trong phạm vi công việc được giao, báo cáo về công tác xử nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo và các đơn vị liên quan;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản danh mục yêu cầu từ các đơn vị.
 • Quản dữ liệu ứng viên;
 • Quản hồ sơ tuyển dụng.
 • Công tác quản nhân sự:
 • Kỹ năng quản và khai thác thông tin.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tổng hợp báo cáo số liệu;Theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh của toàn phân khúc và kênh phân phối;Phát triển, xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị …
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản , sắp xếp, xử công việc khoa học;
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản…
Overall, how relevant are these jobs?