Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 80 jobs

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản Giao dịch và...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản Giao dịch và Kho quỹ.
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng Đơn vị giao.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
 • Tổ chức các cuộc họp;

Chuyên viên phát triển thương hiệu

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản chuẩn hóa hệ thống công cụ bán hàng (P.O.S.M, Salekits …).
 • Triển khai và quản bộ chuẩn thương hiệu của Ngân hàng Nam Á.
 • Quản hệ thống biển hiệu.

Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và hạch toán liên quan đến toàn bộ các quỹ theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản trực tiếp.
 • Thực hiện kế toán thuế.

Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khá...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản khách hàng sau bán hàng;
 • Tiếp thị và quản khách hàng cá nhân;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.

Chuyên viên An ninh mạng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản giám sát hệ thống firewall, IPS.
 • Quản trị hệ thống log.
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng Đơn vị giao.
 • Chuyên viên An ninh mạng.
 • Từ 35 tuổi trở xuống.

Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Hậu kiểm)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản trực tiếp.
 • Hiểu biết chung về các hoạt động ngân hàng thương mại;
 • Chiều cao 1m65 trở lên, Nữ:

Chuyên viên Digital Marketing

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản mảng video trên các trang:
 • Có kinh nghiệm quản Video trên mạng xã hội ( Facebook ,Youtube ,Zalo, Instagram…) Thành thạo vi tính văn phòng.

Chuyên viên An ninh hệ thống

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu và phát triển các giải pháp thu nhận, lưu trữ, quản log từ các thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụng trong hệ thống CNTT.
 • Từ 35 tuổi trở xuống.

Trưởng bộ phận Kinh doanh

Ngân Hàng Nam Á
An Giang +3 locations
 • Tổ chức hoạt động bán hàng tại đơn vị theo các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Định kỳ báo cáo công việc theo quy định cho cấp quản trực tiếp.

Chuyên viên Giám sát tín dụng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực quản rủi ro tín dụng.
 • Xây dựng, tham gia xây dựng hệ thống XHTD khách hàng cho toàn hệ…