Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 80 jobs

Trưởng bộ phận Quản rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động v...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức về quản rủi ro;
 • Quản , đào tạo và phát triển CBNV trực thuộc.
 • Trưởng bộ phận Quản rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT).

Chuyên viên Quản rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về C...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức về quản rủi ro;
 • Chuyên viên Quản rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT).
 • Giám sát việc thực hiện các nguyên tắc quản rủi ro CNTT theo…

Phó phòng Pháp và tuân thủ

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản , điều hành một số hoạt động của Phòng theo phân công của Trưởng phòng.
 • Quản và điều hành mọi mặt hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

Chuyên viên PR - Phòng Thương Hiệu

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và quản nội dung trên Website củaNgân hàng, các hình thức PR nội bộ, tham gia tổ chức các sự kiện theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.

Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan như Quản rủi ro, Kinh doanh, Tiền Tệ, Đầu Tư…trong việc điều tốt các chỉ số an toàn và chỉ số hiệu quả hoạt động của ngân…

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản Giao dịch và...

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản Giao dịch và Kho quỹ.
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng Đơn vị giao.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
 • Tổ chức các cuộc họp;

Chuyên viên Quản Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng.
 • Chính sách về KPIs, Chính sách Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng , các chương trình thi đua nội bộ…

Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản trực tiếp.
 • Xây dựng, tham gia xây dựng hệ thống XHTD khách hàng cho toàn hệ thống và hướng dẫn Đơn…

Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp

Ngân Hàng Nam Á
Huế +2 locations
 • Tổ chức hoạt động bán hàng tại đơn vị theo các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Định kỳ báo cáo công việc theo quy định cho cấp quản trực tiếp.

Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và hạch toán liên quan đến toàn bộ các quỹ theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản trực tiếp.
 • Thực hiện kế toán thuế.