Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thực tập sinh Chuyên viên Quan hệ khách hàng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản khách hàng cá nhân sau bán hàng;
  • Quản khách hàng Doanh nghiệp sau bán hàng;
  • Tiếp thị và quản khách hàng cá nhân;
  • Chăm sóc khách hàng cá nhân;

Thực tập sinh Giao dịch viên

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản và chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
  • Tiếp thị và quản khách hàng;
  • Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm của Ngân hàng;

Thực tập sinh 2020

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CV Quản chất lượng.
  • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
  • Chuyên viên Bán hàng trực tiếp.
» Create your CV - It only takes a few seconds