Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Hành chính Chi nhánh

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tham mưu cho cấp quản trực tiếp về việc quản công tác bảo vệ, tạp vụ, lái xe tại đơn vị.
  • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản tài sản tại Đơn vị…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?