Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 81 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản trực tiếp.
 • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Chuyên viên Chính sách và Tuân thủ.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Phòng Quản Chất lượng.
 • Tối thiểu 01 năm làm công tác liên quan đến quản chất lượng.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản chất lượng…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên bộ phận Quản Hệ Thống.
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng Đơn vị giao.
 • Có kinh nghiệm làm việc Ngân hàng là một lợi thế.
 • Nam cao từ 1.65m trở lên;
Ngân Hàng Nam Á
Đắk Nông +4 locations
 • Quản khách hàng sau bán hàng;
 • Tiếp thị và quản khách hàng cá nhân;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.
Ngân Hàng Nam Á
Bình Thuận +2 locations
 • Tham mưu cho cấp quản trực tiếp về việc quản công tác bảo vệ, tạp vụ, lái xe tại đơn vị.
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản tài sản tại Đơn vị…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản Giao dịch và kho quỹ (Mảng Kho quỹ).
 • Am hiểu nghiệp vụ của hoạt động Tài chính-Ngân hàng.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên bộ phận quản Cơ Sở Dữ Liệu.
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng Đơn vị giao.
 • Có kinh nghiệm làm việc Ngân hàng là một lợi thế.
 • Nam cao từ 1.65m trở lên;
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên quản giao dịch và kho quỹ (Bộ phận quản giao dịch tại quầy).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản trực tiếp.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng.
 • Chính sách về KPIs, Chính sách Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng , các chương trình thi đua nội bộ…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác xây dựng, triển khai, quản các chính sách liên quan đến sản phẩm, giá và chất lượng dịch vụ đối với nhóm khách hàng cá nhân của Ngân hàng.