Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 148 jobs
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, thẩm định tín dụng, lập tờ trình tín dụng, quản khách hàng sau giải ngân, ...
 • Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân.
 • Tham gia Ban quản kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, quản và chăm sóc Khách hàng.
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản khách hàng sau giải ngân, ...
 • Chuyên viên Khách hàng tại các PGD:
 • Giao tiếp, thuyết phục, Quản và chăm sóc Khách hàng.
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản khách hàng sau giải ngân,…
 • Giao tiếp, thuyết phục, Quản và chăm sóc Khách hàng.
 • Tham gia Ban quản kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực quản chất lượng dịch vụ CNTT hoặc có liên quan đến quản chất lượng dịch vụ CNTT.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ.
 • Tham gia Ban quản kho quỹ tại PGDBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, quản và chăm sóc Khách hàng.
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ:
 • Quản nhóm, quản công việc.
 • Kỹ năng về quản và chăm sóc Khách hàng;
 • Quản và phát triển nhân viên trong phòng.
 • Ít nhất 02 năm tại vị trí quản lý.
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản khách hàng sau giải ngân, ...
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý…
 • Giao tiếp, thuyết phục, Quản và chăm sóc Khách hàng.
 • Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, thẩm định tín dụng, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản khách…