Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Kỹ năng quản chất lượng dịch vụ.
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và xử các đề nghị vay vốn của khách hàng.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch,…

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản danh mục khách hàng ưu tiên khi có yêu cầu.
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro…

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Quản TT KHCN quy mô trung bình trở lên.
 • Tổ chức thưc hiện theo tiêu chuẩn 4C về:

Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phục vụ khách hàng.

Nhân viên Vận hành kho quỹ

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử và phối hợp xử tra soát khiếu nại của khách hàng, giao dịch lỗi và chênh lệch quỹ tiền mặt tại ATM.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính…

CVC/CVCC Giám sát chất lượng thu hồi nợ

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên các chuyên ngành Luật, Quản trị rủi ro, Tài chính ngân hàng,.
 • Có kinh nghiệm làm thu hồi nợ trực tiếp/ pháp tại các công ty tài chính hoặc Ngân hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds