Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 53 jobs

Nhân viên Vận hành kho quỹ

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử và phối hợp xử tra soát khiếu nại của khách hàng, giao dịch lỗi và chênh lệch quỹ tiền mặt tại ATM.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính…

CVCC Quản trị chiến lược

MTalent
Hà Nội
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về triển khai các hoạt động quản hiệu suất (phân tích tài chính), kinh doanh (phát triển sản phẩm hoặc thúc đẩy bán hàng) và quản…

Trưởng Phòng Giao dịch new

MTalent
Đồng Tháp
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Quản TTKHCN quy mô trung bình trở lên.
 • Quản , điều hành hoạt động kinh doanh của TTKHCN:
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh.

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Quản TT KHCN quy mô trung bình trở lên.
 • Tổ chức thưc hiện theo tiêu chuẩn 4C về:

Chuyên viên cao cấp Phát triển dữ liệu

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản dự án và đào tạo nhân viên:
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Quản các dự án thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng và các dự án khác do Lãnh đạo giao.

CVC/ CVCC Truy dấu khách hàng

MTalent
Hà Nội
 • Kỹ năng quản thời gian.
 • Thực hiện công tác tìm kiếm thông tin KH, quản nợ và đôn đốc thu hồi nợ đối với các khách hàng thuộc phạm vi được giao phụ trách:

Giám đốc Phát triển giải pháp công nghệ số new

MTalent
Hà Nội
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Quản rủi ro và sự cố trong phạm vi do đơn vị mình quản lý:
 • Quản chất lượng các dự án, các sản phẩm phần mềm do đơn vị mình quản lý:
 • Gắn bó với tổ chức.

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp

MTalent
Hà Nội
 • Hỗ trợ cán bộ quan hệ khách hàng trong việc quản danh mục khách hàng, nhận biết yếu tố rủi ro.
 • Hỗ trợ cán bộ quan hệ khách hàng theo dõi quá trình luân…

Trợ Tổng giám đốc

MTalent
Hà Nội
 • Khả năng quản quá trình triển khai công việc.
 • Nghiệp vụ Trợ - Thư ký, Kiến thức tổng quan về quản trị Kinh doanh.
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành nghề:

CVCC/ Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ

MTalent
Hà Nội
 • Quản danh mục yêu cầu phát triển công nghệ:
 • Quản ngân sách dự án và phát triển đội ngũ:
 • Tiếp nhận và quản danh mục các yêu cầu phát triển công nghệ với…