Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 52 jobs

Chuyên viên Quan hệ khách hàng

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và xử các đề nghị vay vốn của khách hàng.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch,…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ

MTalent
Hà Nội
 • Quản khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách hàng kịp thời, thuyết phục, tư vấn cho khách hàng để gia tăng sử dụng hạn mức và các sản phẩm khác của MSB, đảm…

CVC Quản trị nghiệp vụ tín dụng

MTalent
Hà Nội
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Backup dự phòng cho các đơn vị trong Khối.
 • Hướng dẫn và thực hiện xử sai sót trên hệ thống các nghiệp vụ tín dụng.

CVC Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng

MTalent
Hà Nội
 • Quản công việc, nhân sự trong nhóm theo sự phân công của lãnh đạo.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Backup dự phòng cho các đơn vị trong Khối.

Nhân viên Kỹ thuật

MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ các khách hàng, cư dân xử các sự cố.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Chốt/ theo dõi chỉ số công tơ điện hàng tháng với Điện lực khu vực và các đơn vị thuê,…

Trưởng Phòng Giao dịch

MTalent
Đồng Tháp
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Quản TTKHCN quy mô trung bình trở lên.
 • Quản , điều hành hoạt động kinh doanh của TTKHCN:
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh.

Chuyên viên cao cấp Phân khúc khách hàng thương mại

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng quản quá trình triển khai công việc.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản PnL cho các tiểu phân khúc khách hàng trọng tâm được giao theo từng năm…

CVCC Quản trị chiến lược

MTalent
Hà Nội
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về triển khai các hoạt động quản hiệu suất (phân tích tài chính), kinh doanh (phát triển sản phẩm hoặc thúc đẩy bán hàng) và quản…

CVC Phát triển công nghệ Thẻ và Kênh thanh toán đại

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Có hiểu biết về ngân hàng số.
 • Xác định và quản một cách hiệu quả các rủi ro liên quan đến các dự án công nghệ và hệ thống công…

[SOJO] Chuyên viên Kế toán

MTalent
Thái Bình
 • Xuất hóa đơn đầu ra, lập tờ khai thuế hàng tháng/quý/năm.
 • Kiểm soát và quản quỹ tiền mặt (phải thu và giải ngân tiền mặt).
 • Ưu tiên ứng viên là người Bản địa.