Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 48 jobs

[JM] CVC/CVCC Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

MTalent
Hà Nội
 • Quản khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách hàng kịp thời, thuyết phục, tư vấn cho khách hàng để gia tăng sử dụng hạn mức và các sản phẩm khác của MSB, đảm…

Thư ký Kỹ thuật tòa nhà

MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Năng lực quản / lãnh đạo.
 • Quản hồ sơ, hợp đồng, kho kỹ thuật.
 • Soạn/ gửi các tờ trình lên Ban quản lý.
 • Bảo quản trang thiết bị luôn tốt.

Trưởng Phòng Giao dịch

MTalent
Đồng Tháp
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Quản TTKHCN quy mô trung bình trở lên.
 • Quản , điều hành hoạt động kinh doanh của TTKHCN:
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh.

Chuyên viên cao cấp Triển khai M

MTalent
Hà Nội
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Kỹ năng quản chất lượng dịch vụ.
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm về tài chính-ngân…

Chuyên viên chính Quản trị Dịch vụ khách hàng

MTalent
Hà Nội
 • Năng lực quản / lãnh đạo:
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định, khả năng quản quá trình triển khai công việc.
 • Am hiểu tổ chức, am hiểu về lĩnh vực ngân hàng.

Kiểm soát viên

MTalent
Lạng Sơn
 • Kỹ năng quản , làm việc nhóm;
 • Quản ấn chỉ quan trọng, giấy tờ có giá, tài sản bảo đảm tại đơn vị.
 • Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, kế…

Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài new

MTalent
Hà Nội
 • Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biên pháp trong viêc xử nợ quá hạn đôi với Khách hàng mình quản lý.
 • Tối thiêu 03 năm làm viêc trong lĩnh vực kinh doanh Ngân…

Chuyên viên chính Hỗ trợ QHKH doanh nghiệp nhà nước new

MTalent
Hà Nội
 • Hỗ trợ RM trong các công việc quản khách hàng:
 • Rà soát mức độ sinh lời, quản chất lượng tín dụng của khách hàng.
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông.

[SOJO] Chuyên viên Kế toán

MTalent
Thái Bình
 • Xuất hóa đơn đầu ra, lập tờ khai thuế hàng tháng/quý/năm.
 • Kiểm soát và quản quỹ tiền mặt (phải thu và giải ngân tiền mặt).
 • Ưu tiên ứng viên là người Bản địa.

Giám đốc Chi nhánh – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh

MTalent
Lào Cai
 • Quản , tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng tại địa bàn được giao;
 • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV;

Chuyên viên chính Báo cáo thống kê và đối soát

MTalent
Hà Nội
 • Khả năng quản quá trình triển khai công việc.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng:
 • Lập và cung cấp báo cáo thống kê lấy số liệu trên Bảng…

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh

MTalent
Thái Bình
 • Trực tiếp quản nhân sự theo thẩm quyền quản lý:
 • Giám sát, quản , sử dụng cơ sở hạ tầng hiệu quả, đảm bảo duy trì và phát triển hình ảnh và thương hiệu của…

Trưởng nhóm Kinh doanh

MTalent
Vĩnh Phúc
 • Kỹ năng bán hàngquản bán hàng;
 • Quản , điều hành hoạt động kinh doanh:
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý;

Chuyên viên chính Kế toán Thuế & Hậu kiểm

MTalent
Hà Nội
 • Kết chuyển thuế toàn hàng.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng:
 • Thực hiện theo dõi chứng từ KTCT và quản việc mượn, trả chứng từ khi các…

Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán

MTalent
Hà Nội
 • Năng lực quản / lãnh đạo:
 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng:
 • Soạn thảo và ban hành các văn bản, chế độ Kế toán Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước và Pháp…

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.