Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

[SOJO] Chuyên viên Hành chính Nhân sự

MTalent
Thái Bình
  • Lưu trữ, quản hồ sơ, điều phối công văn đi-đến, quản con dấu theo quy định.
  • Hỗ trợ công tác tiếp nhận nhân sự mới, đầu mối quản thông tin nhân sự, chấm…

Chuyên viên Hành chính

MTalent
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Đầu mối quản thông tin nhân sự tại đơn vị.
  • Quản tài sản, thiết bị, văn phòng phẩm:
  • Tiếp nhận, bàn giao và quản công văn đi, công văn đến.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.