Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 57 jobs

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Đắk Lắk +2 locations
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Kỹ năng quản chất lượng dịch vụ.
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;

Tổ trưởng Xử nước thải new

MTalent
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • 01 năm quản nhà máy xử nước thải công suất >1000m3/ngày đêm.
 • Phối hợp với Trưởng Ban Quản Vận hành KCN lập Ngân sách, bảo trì, cải tạo, xử sự cố….

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân

MTalent
Quảng Bình +2 locations
 • Quản danh mục khách hàng ưu tiên khi có yêu cầu.
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro…

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên new

MTalent
Hà Nam
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phục vụ khách hàng.

[RM] Chuyên viên Tư vấn khách hàng new

MTalent
Hà Nội
 • Quản danh mục khách hàng ưu tiên khi có yêu cầu.
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro…

Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng doanh nghiệp new

MTalent
Ninh Bình
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách hàng kịp thời, thuyết phục, tư vấn cho khách hàng để gia tăng sử dụng hạn mức và các sản phẩm khác của MSB, đảm…

Chuyên viên chính Quản rủi ro thẻ new

MTalent
Hà Nội
 • Ngân hàng Điện tử, hoặc có 2 năm kinh nghiệm về quản rủi ro thẻ.
 • Phối hợp xử các yêu cầu và các sự cố liên quan đến nghiệp vụ quản trị rủi ro Thẻ và Ngân…

CVC/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên

MTalent
Khánh Hòa
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phục vụ khách hàng.

CV Quan hệ khách hàng DN siêu nhỏ

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách hàng kịp thời, thuyết phục, tư vấn cho khách hàng để gia tăng sử dụng hạn mức và các sản phẩm khác của MSB, đảm…

Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng new

MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản , cấp phát ấn chỉ bảo lãnh.
 • Quản rủi ro, tác nghiệp tín dụng….
 • Quản và thực hiện các loại báo cáo:
 • Vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email