Quản Lý Đơn Hàng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Hệ Thống Quản chất lượng ISO:
 • Xây dựng hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2015.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo số liệu cho các bộ phận phải đầy đủ báo cáo hàng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc nhà máy phụ trách.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Quản dữ liệu khách hàng.
 • Quản công nợ khách hàng.
 • Quản hóa đơn, công nợ phát sinh;
 • Có kỹ năng quản , lãnh đạo, điều hành.
 • Đại học chính quy trở lên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Định
 • Ra quyết định, quản con người, quản ngân sách tốt.
 • Quản tiến độ dự án.
 • Quản chi phí thực hiện dự án.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Quản nguồn nhân lực.
 • Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản Giáo dục, Đào tạo…hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Quan hệ đối nội, đối ngoại.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản nhà cung ứng dịch vụ PR, marketing và báo cáo kết quả lại cho Ban Giám đốc;
 • Quản lí ngân sách Marketing cho từng kế hoạch cụ thể;
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Đánh giá các hoạt động của các phòng ban để đảm bảo tính tuân thủ với kế hoạch và chính sách quản của Ban Lãnh đạo.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với đơn vị bán hàng, phòng truyền thông, phòng chăm sóc khách hàng.
 • Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm quản bán…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng của đơn vị đào tạo quốc tế.
 • Liên quan tới nhập học, đóng phí, thông tin về trường, quản theo dõi thông tin sinh viên;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản hoạt động chung của chi nhánh.
 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm quản tại phòng KHDN/chi nhánh.
 • Giám sát, bảo đảm tuân thủ.