Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs

Trưởng ban quản dự án new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn quản dự án:
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản trực tiếp giao.
 • Tư vấn quản hồ sơ dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Quản bán hàng kênh online

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng hệ thống bán hàng, mở đại online, quản showroom, quản các trang bán hàng online của công ty, bán hàng qua điện thoại.
 • Mô tả về công việc.

Quản chi nhánh

Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản và điều hành tài sản, quản các địa điểm văn phòng tại địa bàn.
 • Có kinh nghiệm quản , trưởng nhóm, trưởng phòng...
 • Mô tả về công việc.

Nhân viên hành chính, quản điểm văn phòng

Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản và phát triển và điều phối đối tác, cộng tác viên, nhân sự cấp dưới về setup hỗ trợ dịch vụ khu văn phòng mình quản lý.
 • Mô tả về công việc.

Nhân viên bán hàng, thu ngân siêu thị

Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên quầy bán hàng, chăm sóc khách hàng.
 • Nhân viên kho, kiểm kê, xuất nhập hàng hóa.
 • Nhên viên phát thẻ tủ giữ đồ cho khách hàng.
 • Mô tả về công việc.

Quản tiềm năng

Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần cho supervisor.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hàng tiêu dùng nhanh và các lĩnh…

Nhân viên hành chính new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị văn phòng, quản trị nguồn lực, quản trị kinh doanh, marketing, ngoại ngữ...
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Nhân viên hành chính, nhân sự new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản các trang tuyển dụng của công ty.
 • Quản duy trì trang fanpage công ty, phát triển thương hiệu tuyển dụng.
 • Mô tả về công việc.
 • Làm việc nhóm, độc lập.

Nhân viên hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và mua sắm văn phòng phẩm.
 • Theo dõi công tác vệ sinh hàng ngày.
 • Theo dõi chấm công hàng ngày, nhắc nhở, lập biên bản nhân viên quên chấm công.

Nhân viên văn phòng

Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản công văn đến và đi, sắp xếp hồ sơ.
 • Giao tiếp khách hàng trực tiếp, email, điện thoại.
 • Thực hiện công việc trong văn phòng và giao dịch với khách hàng,…

Get new jobs for this search by email