Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

ĐỘI TRƯỞNG BẢO VỆ

Cần Thơ
  • Quản , giám sát nhân viên trong việc tiếp đón, hướng dẫn khách hàng.
  • Quản , giám sát nhân viên trong việc kiểm soát hàng hóa và thực hiện quy trình “Xuất –…
» Create your CV - It only takes a few seconds