Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Quản tòa nhà

Ðà Nẵng
  • Quản tài sản của tòa nhà.
  • + Đại mua, bán, ký gửi hàng hóa.
  • Phối hợp cùng phòng hành chính nhân sự xây dựng cơ chế quản , rà soát để đưa đề xuất xử lý,…

Nhân viên tư vấn bán hàng

Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
  • Đang trong quá trình xây dựng hệ thống quản nhân sự và nhân viên bán hàng, xây dựng hoạt động dự án kinh…

Kỹ sư kiểm thử

Ðà Nẵng
  • Có khả năng quản nhiều dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ.
  • Công ty đã tạo được những đặc trưng riêng trong quản kinh doanh, điều hành sản xuất, tìm tòi…

Tư vấn sản phẩm y dược tại văn phòng

Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
  • Bán hàng theo đúng quy trình bán hàng, cách thức bán hàng của công ty.
  • Đang trong quá trình xây dựng hệ thống quản nhân sự và nhân viên bán hàng, xây dựng…
» Create your CV - It only takes a few seconds