Create your CV - It only takes a few seconds

Qc,qa, Thực Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 294 jobs

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - NGÀNH THỰC PHẨM - LÀM VIỆC K...

Việc Ơi Client
Khánh Hòa
13.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Manage and supervise the entire production plant lt;br / gt;
 • Execute the production planning lt;br / gt;
 • Ensure the coordination between production, quality,…

105-[Hải Phòng] NHÂN VIÊN QC- không yêu cầu kinh nghiệm

Việc Ơi Client
Hải Phòng +1 location
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Lt;br / gt;- Thực hiện các yêu cầu của cấp trên.
 • Làm công việc liên quan tới kiểm tra (văn phòng, xưởng sản xuất) & đăng kiểm.
 • Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng.

114-[ VSIPII] NHÂN VIÊN QA/QC

Việc Ơi Client
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Lấy mẫu và kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào lt;br / gt;- Theo dõi và cập nhật hồ sơ liên quan đến nguyên vật liệu lt;br / gt;- Kiểm soát và đánh giá nhà cung…

TRỢ LÝ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - LÀM VIỆC ĐỒNG NAI

Việc Ơi Client
Đồng Nai
16.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Hoạch định và quản lý vật tư, thành phẩm, sản xuất đảm bảo thực hiện mục tiêu nhà máy.
 • Thực hiện các báo cáo định kì.
 • 16000000 - 23000000 USD một tháng.

NHÂN VIÊN QA QC - LÀM VIỆC TPHCM

Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tạo nội dung nhãn sản phẩm theo luật VN, phối hợp với nhà thiết kế và công ty in bao bì để tạo nhãn cho sản phẩm.
 • Một số công việc khác liên quan.

BÌNH DƯƠNG || NHÂN VIÊN QA/QC

Việc Ơi Client
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ9.500.000 VNĐ một tháng
 • Thực phẩm hoặc Hóa)・ Có kinh nghiệm làm các công việc liên quan・ Có kỹ năng báo cáo và làm báo cáo.・ Ngoại ngữ:
 • Phúc lợi- Đầy đủ BH theo qui định.

QA Staff - từ 9-12 triệu - Đồng Nai

Việc Ơi Client
Đồng Nai
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất.
 • Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào lt;br / gt;

Software Tester (QA/QC) - thỏa thuận - Quận 12

Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Review software requirements for testability;
 • Make test cases based on requirements;
 • Plan and estimate testing activities;
 • Bug report and bug trace;

KCN VSIP 2 - QA - KHÔNG KINH NGHIỆM

Việc Ơi Client
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Lt;br / gt;- Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất, chất lượng vật tư, chất lượng thành phẩm và bán thành phẩm.
 • Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm.

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGÀNH THỰC PHẨM - LÀM VIỆC BÌNH ĐỊNH

Việc Ơi Client
Bình Định
40.000.000 - VNĐ48.000.000 VNĐ một năm
 • Speak fluently English or Japanese.
 • Start factory and manage all company matter lt;br / gt;
 • 40000000 - 48000000 USD một tháng.

Quality Assurance (QA) Manager - từ 23-34 triệu - Quận 7

Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
23.000.000 - VNĐ34.000.000 VNĐ một tháng
 • Manage and mobilize QA personnel in a timely manner.
 • Phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.
 • Provide fair scoring or evaluation of performance to…

Junior QA - thỏa thuận - Quận 1

Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Audit the products/services developed or delivered by project teams to ensure their quality and satisfaction of customers.
 • 15000000 - 25000000 USD một tháng.

Nhân viên RD ngành thực phẩm - Bình Dương

Việc Ơi Client
Bình Dương
6.000.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
 • Dưới 25 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến thực phẩm và từng làm đề tài nghiên cứu về thực phẩm, biết làm thí nghiệm,...

Quản lý chất lượng QA - thỏa thuận

Việc Ơi Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối ứng khi công ty mẹ kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Phụ trách toàn bộ vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • 10000000 - 20000000 USD một tháng.

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH - MẢNG THỰC PHẨM - LÀM VIỆC LÂM ĐỒNG

Việc Ơi Client
Lâm Đồng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • ・Handle all task & operation of company as manager with Japanese CEO lt;br / gt;
 • ・Fix company operation in variety of matter using your past experience in…

Get new jobs for this search by email