Create your CV - It only takes a few seconds

Qc,qa, Thực Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,274 jobs

Nhân Viên Callcenter [ Ocean Edu Trương Định]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm và lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu tại nơi mình làm việc.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Minh Khai]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Minh Khai] cách đây lúc 2020-04-18 15:10:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [Oe Chi Nhánh Xa La]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [Oe Chi Nhánh Xa La] cách đây lúc 2020-04-05 01:40:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục _ Ocean Edu Linh Đàm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm và lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu tại nơi mình làm việc.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Thành Phố Vĩnh Yên ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Thành Phố Vĩnh Yên ] cách đây lúc 2020-01-23 08:00:02.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Times City]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Times City] cách đây lúc 2020-04-18 15:10:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Thị Trường [ Ocean Edu Trương Định]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Tham gia tìm kiếm và lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu tại nơi mình làm việc.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục _ Oedương Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tìm kiếm và lên kế hoạch đồng thời thực hiện xây dựng kênh tuyển sinh cho chi nhánh Ocean Edu tại nơi mình làm việc.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oekhương Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oekhương Trung cách đây lúc 2020-11-17 14:00:02.
 • Hạn hết hạn nhận hồ sơ:

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oetố Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oetố Hữu - Hà Đông cách đây lúc 2020-11-07 10:00:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oephù Lỗ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oephù Lỗ - Sóc Sơn cách đây lúc 2020-10-30 08:30:14.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oegia Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oegia Lâm cách đây lúc 2020-10-30 08:00:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oelinh Đàm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm _ Oelinh Đàm cách đây lúc 2020-10-29 11:00:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Mỹ Đình]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Mỹ Đình] cách đây lúc 2020-04-18 15:10:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Linh Đàm]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu Linh Đàm] cách đây lúc 2020-04-18 15:10:02.
 • Nam, Nữ tuổi từ 22- 33.

Get new jobs for this search by email