Create your CV - It only takes a few seconds

Phú Mỹ Gia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

chuyên viên C&B

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.

nhân viên điều dưỡng

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.

chuyên viên

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.

Vinmec Central Park

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Bạn muốn được tham gia các khóa đào tạo tại Việt Nam và nước ngoài?
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế…

chuyên viên IT helpdesk

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.

thư ký chuyên môn

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, sinh hoạt tập thể của khoa phòng, bệnh viện tổ chức.
 • Có chứng chỉ phiên dịch y tế.

Kĩ sư xây dựng

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Tham gia dự án chuỗi bệnh viện.
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại…

nhân viên tổng đài đặt hẹn

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.

chuyên viên digital marketing

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.

trưởng phòng hành chính

VINMEC
Việt Nam
Easily apply
 • Lưu Thị Mỹ Hạnh – Phòng B1-096.
 • Trong năm 2015, công ty dự kiến sẽ lần lượt khánh thành 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Quốc, TP HCM và Nha Trang.